يهتم بمتابعة أخبار الكلية و التناقش بين الطلاب حول الموضوعات التي تهم طلاب الطب بوجه عام وطلاب طب الفيوم بصورة خاصة


  MCQ CIRCULATION

  شاطر

  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 26
  نقاط : 4574
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 10:35:23

  [
  .
  1- Cardiac Valves:
  a- Prevent backflow of blood from the
  ventricles to the atria during diastole.
  b- The cusps of the semilunar valves attached
  to the papillary muscles
  c- The cusps of the AV valves pulled inward
  toward the ventricles during systole.
  d- Normally allow flow of some blood to the
  atria during ventricular systole.
  ../../....
  .
  2- All are the functions of the atrium EXCEPT:
  a- A blood reservoir.
  b- Atrial systole is followed by ventricular
  systole systo e
  c- Pump the blood to the ventricle.
  d- Contracts weakly to help move the blood into
  the ventricle.
  ../../....
  .
  3- Cardiac cells:
  a- Represent 90 % of the total volume of the
  heart.
  b- Are rich in mitochondria (30% of cell volume)
  as in skeletal muscle.
  c- Contain sarcoplasmic reticulum which
  takes up Ca2+ during contraction cycle cycle.
  d- They function as a syncytium.
  ../../....
  .
  4- All are the functions of the intercalated disks
  EXCEPT:
  a- Connect two adjacent cardiac cells.
  b- Provide strong union between fibers.
  c- Connect actin filaments of adjacent cells at M
  lines.
  d Contain gap junctions that allow electrical
  d- continuity between cardiac cells.
  ../../....
  .
  5- Cardiac gap junctions:
  a- Composed of several voltage-gated channels
  permeable to ions.
  b Largely distributed in AV node b- node.
  c- Are Low-resistance intercellular junctions.
  d- Are little in Purkinje fibers.
  d
  ../../....
  .
  6- Dystrophin:
  a A rod like structure connects the actin
  a- filaments of two adjacent cardiac cells.
  b- Connects actin with extracelular matrix.
  c- Helps platelets adhesion.
  d- When dysfunctioned the connection between
  cardiac cells becomes slow.
  ../../....
  .
  7- Titin:
  a- Very large elongated stiff protein.
  b- Binds actin to the Z line.
  c- Keeps myosin thick filaments centered in the
  sarcomere.
  d- When dysfunctioned the heart is dialated
  d abnormally in systole.
  ../../....
  .
  8- The resting cardiac cell membrane:
  a- Is primarily permeable to K+ ions.
  b- Has resting membrane potential - 65 mV.
  c- Chloride equilibrium establishes its potential.
  d. Influenced by extra-cellular Na+ ion
  concentration concentration.
  ../../....
  .
  9- The cardiac resting membrane potential (RMP):
  a- The delayed rectifying potassium channels are
  responsible for establishing the RMP.
  b- At both low and high K+ concentrations, the
  membrane becomes less excitable.
  c- Is about -85 mV in the ordinary cardiac cells.
  d- When extracellular K+ ions is decreased to
  very low levels, the Na-K pump is enhanced.
  ../../....
  ..
  10- The inwardly rectifying K+ channels:
  a- Responsible for establishing the resting
  membrane potential at -100 mV.
  b- Favor inward movements of K
  + ions at
  membrane potential -65 mV.
  c- Inactivate with time.
  d- Conduct outward current physiologically.
  ../../....
  ..
  11- Regarding “cardiac action potential” all the
  followings are correct EXCEPT:
  a- Transient depolarization-repolarization.
  b- At threshold voltage, the membrane becomes
  primarily permeable K+ ions ions.
  c- The membrane resists any change from the
  polarized state.
  d- Has long duration from 200 to 300 msec.
  ../../....
  ..
  12- The cardiac fast voltage- gated Na+ channels:
  a- Conduct inward current (INa) that responsible
  for slow action potential upstroke.
  b- INa depolarizes the membrane to levels of
  activation of inward Ca2+ & outward K+ act at o o a d Ca out a d
  currents.
  c- Quickly depolarize the membrane to +47 mV.
  d- Blocked by dihydropyridines “DHP”.
  ../../....
  ..
  13- The followings cause the first rapid
  l i ti f di t i l EXCEPT repolarization of cardiac ventricle EXCEPT
  :
  a- Rapid inactivation of INa
  b Transient efflux of K+
  b- c- Transient influx of Cld-
  Rapid influx of Ca+. d Ca .
  ../../....
  ..
  14- Regarding “the plateau of ventricular action
  potential” all are correct EXCEPT:
  a- Unique to cardiac cell.
  b- Provides sustained depolarization and
  contraction needed to empty the heart.
  c- Prevents premature activation.
  d- Maintained by balance between inward Na
  + y
  current and outward K
  + current.
  ../../....
  ..
  15- Regarding “L- type Ca2+ current (Ica-L)” all
  are correct EXCEPT :
  a- Ligand operated current.
  b- Blocked by dihydropyridines (DHP).
  c- Induces Ca
  2+ release from sarcoplasmic
  reticulum reticulum.
  d- Inactivated very slowly.
  ../../....
  ..

  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 26
  نقاط : 4574
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 10:42:46

  16- The terminal part of cardiac

  plateau is prolonged by:

  a- Electrogenic Na-K ATPase pump.

  b- Ca2+-induced Ca2+ release.

  c- Spontaneous diastolic depolarization.

  d- Electrogenic Na+/Ca2+ exchanger.
  ../../....
  17- Delayed outward rectifier K+ channels:

  a- Repolarizes the cell back to - 85 mV.

  b- Voltage operated channels deactivated at +10

  V mV.

  c- Activated during the late repolarization phase.

  d Activated during the plateau phase competing

  d- with the inward Ca2+ current.

  ../.
  18- Regarding the refractory period (RP) of

  cardiac muscle:

  a-Tetanus can not occur because absolute RP

  occupies part of systole.

  b- Extra-systole occurs after diastole.

  b Extra c- Fatal ventricular fibrillation may occur during 1st

  half of diastole.

  d V l bl i d i iti l i d d- Vulnerable period is a critical period

  coincides with the 2nd half of diastole.

  19- The contractile response of the

  cardiac muscle:

  a- Lasts 2 times the action potential.

  b- Begins just with the start of depolarization. g j p

  c- Systole reaches its maximum by the end of

  plateau.

  d- The 2nd half of diastole coincides with the late

  rapid phase of re-polarization.

  20- The sinoatrial ( SA) node tissue: )

  a- Characterized by spontaneous systolic

  depolarization.

  b- Initiates repetitive contractions.

  c- The spontaneous depolarization starts at -65 mV.

  d- Has stable resting membrane potential.

  21- Nodal action potential:

  a- Has rapid upstroke because of presence of fast

  sodium current (INa).

  b- There is no plateau because of rapid onset of

  b potassium-dependent repolarization.

  c- Fires at -65 mV and depolarization initiates the

  nodal action potential.

  d- Has an apex up to 20 mV.

  22- All are the characters of SAN action

  22 potential EXCEPT:

  a- Unstable resting membrane potential.

  b Sl t k b- Slow upstroke.

  c- Activation of T-Ca2+ channels at -50 mV.

  d- Balance between depolarization &

  repolarization at +10 mV.


  23- All are the pacemaker currents

  23 in SAN EXCEPT:

  a- Inward rectifying K+ current 'Ik1' .

  b- Inward funny current ‘ If ’.

  c- Background inward current (Ib).

  d- Slow inward nodal calcium currents currents.

  24- The inward funny current ‘ If ’ of the SAN:

  a- Activated at the apex of the action potential.

  b- Is due to influx of both Na+ & K+ ions through a

  specific ion channel.

  c- Remains when all other currents are blocked.

  d- Is due to the spontaneous inward movement of

  Na+ ions along its concentration gradient gradient.

  25- Regarding the slow inward nodal calcium

  currents the followings are correct EXCEPT:

  a- Are essential for SA nodal pacemaker activity.

  b- Explains the slowly rising depolarization phase p y gp p

  of the action potential.

  c- The transient T type Ca2+ channels opens first.

  d- The long-lasting component activated before
  26- Pacemaker currents:

  a- Present in all the conductive system.

  b- When blocked there are "latent pacemaker"

  in Purkinje fibers.

  c- Disappeared in denervated heart.

  d- Present only in the SA node.


  27- The SAN is the normal pace-maker of the

  HR because of the following EXCEPT:

  a- Is more rapid than other parts of the

  conduction system.

  b- Discharges at a rate from 90 to 105 /

  min. b sc a ges ate o 05 c- Is slowed by the tonic vagal discharge.

  d- Discharges spontaneously after other parts

  of the conductive system.

  28- Vagal nerve stimulation to the heart:

  a- Decreases the heart rate (+ve chronotropic

  effect).

  b- Decreases the K+ conductance of the nodal

  b tissue.

  c- Hyperpolarizes the membrane.

  d- Increases the conductance of the membrane

  to chloride ions.

  29- Sympathetic nerve stimulation to the HR:

  29 a- Has +ve chronotropic effect.

  b- Increases intracellular cGMP via B1 receptors. 1 p

  c- Increases the rapidity of repolarization.

  d- Facilitates opening of T-type Ca2+ channels.


  30- All the followings have +ve chronotropic

  effects EXCEPT:

  a- Most types of fever.

  b- Administration of digitalis.

  c- Atropine.

  d B t 1d i ti lti d- Beta-1 adrenergic stimulation.


  عدل سابقا من قبل Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 11:10:22 عدل 1 مرات

  Dr/Abd elrahman
   
   

  ذكر

  تاريخ التسجيل : 03/08/2008
  رقم العضوية : 13
  عدد المشاركات : 2501
  العمر : 26
  نقاط : 4933
  إحترام القوانين :

  كلمة : زي كل مرة ...لو جت سألت عليا.... عارفين هتقولوا ايه؟؟؟؟

  المهنه :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr/Abd elrahman في الأربعاء 3 سبتمبر - 10:51:17

  لسه بدري يادكتورة ساندي
  على الحاجات دي
  انتي كده هتخلي الطلبة الجداد يجيبه امتياز بالثلث

  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 26
  نقاط : 4574
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 11:13:40

  أكيد يا دكتور هو ده المطلوب

  وبعدين الله أعلم هنفضى في الكلية نعملهم حاجة

  دول في الاول أو في الآخر إخواتنا الصغيرين

  kenzy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 21/07/2008
  رقم العضوية : 2
  عدد المشاركات : 3152
  العمر : 26
  نقاط : 6514
  إحترام القوانين :

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف kenzy في الأربعاء 3 سبتمبر - 11:16:59

  جميل جدا يا ساندي
  تسلم ايدك


  Mego
   
   

  ذكر

  تاريخ التسجيل : 26/08/2008
  رقم العضوية : 30
  عدد المشاركات : 253
  العمر : 26
  نقاط : 3198
  إحترام القوانين :

  كلمة : يا رب


  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Mego في الأربعاء 3 سبتمبر - 12:51:57

  لسه بدري عليهم أوي
  و بعدين كدا كدا لازم يتقطعوا في الأول و يحسوا بالغباء و بعديها يبدأو يتعلموووووواااااااااااااا affraid

  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 26
  نقاط : 4574
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 17:36:01

  شكرا كنزي ود.ماجد على مروركم

  وبعدين إحنا شوفنا معاناة قاسية جدا في الدراسة

  ريتاج
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 02/08/2008
  رقم العضوية : 12
  عدد المشاركات : 435
  العمر : 25
  نقاط : 3766
  إحترام القوانين :

  كلمة : اتقوا الله ويعلمكم الله

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف ريتاج في الأربعاء 10 سبتمبر - 8:14:37

  جزاكي الله خيرا د-ساندي على الموضوع
  انا سجلتهم عندي واكيد هستفيد منهم لما ابدأ ان شاء الله
  وبعدين يا جماعة ايه عايزينا نحس بالغباء ليه بس مش كفاية الثانوية

  Mego
   
   

  ذكر

  تاريخ التسجيل : 26/08/2008
  رقم العضوية : 30
  عدد المشاركات : 253
  العمر : 26
  نقاط : 3198
  إحترام القوانين :

  كلمة : يا رب


  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Mego في الأربعاء 10 سبتمبر - 14:23:20

  يا ريتاج مش كدا
  أنا بضحك معاكم
  بس دا مش وقت قراية و مذاكرة
  و بعدين إحنا تحت امركم طوووووووووووول السنة
  ياما اللي اكبر منا ساعدونا و لازم نكمل عملهم معاكم.........

   الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 27 فبراير - 3:46:14