يهتم بمتابعة أخبار الكلية و التناقش بين الطلاب حول الموضوعات التي تهم طلاب الطب بوجه عام وطلاب طب الفيوم بصورة خاصة


  MCQ CIRCULATION

  شاطر
  avatar
  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 28
  نقاط : 5225
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 10:35:23

  [
  .
  1- Cardiac Valves:
  a- Prevent backflow of blood from the
  ventricles to the atria during diastole.
  b- The cusps of the semilunar valves attached
  to the papillary muscles
  c- The cusps of the AV valves pulled inward
  toward the ventricles during systole.
  d- Normally allow flow of some blood to the
  atria during ventricular systole.
  ../../....
  .
  2- All are the functions of the atrium EXCEPT:
  a- A blood reservoir.
  b- Atrial systole is followed by ventricular
  systole systo e
  c- Pump the blood to the ventricle.
  d- Contracts weakly to help move the blood into
  the ventricle.
  ../../....
  .
  3- Cardiac cells:
  a- Represent 90 % of the total volume of the
  heart.
  b- Are rich in mitochondria (30% of cell volume)
  as in skeletal muscle.
  c- Contain sarcoplasmic reticulum which
  takes up Ca2+ during contraction cycle cycle.
  d- They function as a syncytium.
  ../../....
  .
  4- All are the functions of the intercalated disks
  EXCEPT:
  a- Connect two adjacent cardiac cells.
  b- Provide strong union between fibers.
  c- Connect actin filaments of adjacent cells at M
  lines.
  d Contain gap junctions that allow electrical
  d- continuity between cardiac cells.
  ../../....
  .
  5- Cardiac gap junctions:
  a- Composed of several voltage-gated channels
  permeable to ions.
  b Largely distributed in AV node b- node.
  c- Are Low-resistance intercellular junctions.
  d- Are little in Purkinje fibers.
  d
  ../../....
  .
  6- Dystrophin:
  a A rod like structure connects the actin
  a- filaments of two adjacent cardiac cells.
  b- Connects actin with extracelular matrix.
  c- Helps platelets adhesion.
  d- When dysfunctioned the connection between
  cardiac cells becomes slow.
  ../../....
  .
  7- Titin:
  a- Very large elongated stiff protein.
  b- Binds actin to the Z line.
  c- Keeps myosin thick filaments centered in the
  sarcomere.
  d- When dysfunctioned the heart is dialated
  d abnormally in systole.
  ../../....
  .
  8- The resting cardiac cell membrane:
  a- Is primarily permeable to K+ ions.
  b- Has resting membrane potential - 65 mV.
  c- Chloride equilibrium establishes its potential.
  d. Influenced by extra-cellular Na+ ion
  concentration concentration.
  ../../....
  .
  9- The cardiac resting membrane potential (RMP):
  a- The delayed rectifying potassium channels are
  responsible for establishing the RMP.
  b- At both low and high K+ concentrations, the
  membrane becomes less excitable.
  c- Is about -85 mV in the ordinary cardiac cells.
  d- When extracellular K+ ions is decreased to
  very low levels, the Na-K pump is enhanced.
  ../../....
  ..
  10- The inwardly rectifying K+ channels:
  a- Responsible for establishing the resting
  membrane potential at -100 mV.
  b- Favor inward movements of K
  + ions at
  membrane potential -65 mV.
  c- Inactivate with time.
  d- Conduct outward current physiologically.
  ../../....
  ..
  11- Regarding “cardiac action potential” all the
  followings are correct EXCEPT:
  a- Transient depolarization-repolarization.
  b- At threshold voltage, the membrane becomes
  primarily permeable K+ ions ions.
  c- The membrane resists any change from the
  polarized state.
  d- Has long duration from 200 to 300 msec.
  ../../....
  ..
  12- The cardiac fast voltage- gated Na+ channels:
  a- Conduct inward current (INa) that responsible
  for slow action potential upstroke.
  b- INa depolarizes the membrane to levels of
  activation of inward Ca2+ & outward K+ act at o o a d Ca out a d
  currents.
  c- Quickly depolarize the membrane to +47 mV.
  d- Blocked by dihydropyridines “DHP”.
  ../../....
  ..
  13- The followings cause the first rapid
  l i ti f di t i l EXCEPT repolarization of cardiac ventricle EXCEPT
  :
  a- Rapid inactivation of INa
  b Transient efflux of K+
  b- c- Transient influx of Cld-
  Rapid influx of Ca+. d Ca .
  ../../....
  ..
  14- Regarding “the plateau of ventricular action
  potential” all are correct EXCEPT:
  a- Unique to cardiac cell.
  b- Provides sustained depolarization and
  contraction needed to empty the heart.
  c- Prevents premature activation.
  d- Maintained by balance between inward Na
  + y
  current and outward K
  + current.
  ../../....
  ..
  15- Regarding “L- type Ca2+ current (Ica-L)” all
  are correct EXCEPT :
  a- Ligand operated current.
  b- Blocked by dihydropyridines (DHP).
  c- Induces Ca
  2+ release from sarcoplasmic
  reticulum reticulum.
  d- Inactivated very slowly.
  ../../....
  ..
  avatar
  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 28
  نقاط : 5225
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 10:42:46

  16- The terminal part of cardiac

  plateau is prolonged by:

  a- Electrogenic Na-K ATPase pump.

  b- Ca2+-induced Ca2+ release.

  c- Spontaneous diastolic depolarization.

  d- Electrogenic Na+/Ca2+ exchanger.
  ../../....
  17- Delayed outward rectifier K+ channels:

  a- Repolarizes the cell back to - 85 mV.

  b- Voltage operated channels deactivated at +10

  V mV.

  c- Activated during the late repolarization phase.

  d Activated during the plateau phase competing

  d- with the inward Ca2+ current.

  ../.
  18- Regarding the refractory period (RP) of

  cardiac muscle:

  a-Tetanus can not occur because absolute RP

  occupies part of systole.

  b- Extra-systole occurs after diastole.

  b Extra c- Fatal ventricular fibrillation may occur during 1st

  half of diastole.

  d V l bl i d i iti l i d d- Vulnerable period is a critical period

  coincides with the 2nd half of diastole.

  19- The contractile response of the

  cardiac muscle:

  a- Lasts 2 times the action potential.

  b- Begins just with the start of depolarization. g j p

  c- Systole reaches its maximum by the end of

  plateau.

  d- The 2nd half of diastole coincides with the late

  rapid phase of re-polarization.

  20- The sinoatrial ( SA) node tissue: )

  a- Characterized by spontaneous systolic

  depolarization.

  b- Initiates repetitive contractions.

  c- The spontaneous depolarization starts at -65 mV.

  d- Has stable resting membrane potential.

  21- Nodal action potential:

  a- Has rapid upstroke because of presence of fast

  sodium current (INa).

  b- There is no plateau because of rapid onset of

  b potassium-dependent repolarization.

  c- Fires at -65 mV and depolarization initiates the

  nodal action potential.

  d- Has an apex up to 20 mV.

  22- All are the characters of SAN action

  22 potential EXCEPT:

  a- Unstable resting membrane potential.

  b Sl t k b- Slow upstroke.

  c- Activation of T-Ca2+ channels at -50 mV.

  d- Balance between depolarization &

  repolarization at +10 mV.


  23- All are the pacemaker currents

  23 in SAN EXCEPT:

  a- Inward rectifying K+ current 'Ik1' .

  b- Inward funny current ‘ If ’.

  c- Background inward current (Ib).

  d- Slow inward nodal calcium currents currents.

  24- The inward funny current ‘ If ’ of the SAN:

  a- Activated at the apex of the action potential.

  b- Is due to influx of both Na+ & K+ ions through a

  specific ion channel.

  c- Remains when all other currents are blocked.

  d- Is due to the spontaneous inward movement of

  Na+ ions along its concentration gradient gradient.

  25- Regarding the slow inward nodal calcium

  currents the followings are correct EXCEPT:

  a- Are essential for SA nodal pacemaker activity.

  b- Explains the slowly rising depolarization phase p y gp p

  of the action potential.

  c- The transient T type Ca2+ channels opens first.

  d- The long-lasting component activated before
  26- Pacemaker currents:

  a- Present in all the conductive system.

  b- When blocked there are "latent pacemaker"

  in Purkinje fibers.

  c- Disappeared in denervated heart.

  d- Present only in the SA node.


  27- The SAN is the normal pace-maker of the

  HR because of the following EXCEPT:

  a- Is more rapid than other parts of the

  conduction system.

  b- Discharges at a rate from 90 to 105 /

  min. b sc a ges ate o 05 c- Is slowed by the tonic vagal discharge.

  d- Discharges spontaneously after other parts

  of the conductive system.

  28- Vagal nerve stimulation to the heart:

  a- Decreases the heart rate (+ve chronotropic

  effect).

  b- Decreases the K+ conductance of the nodal

  b tissue.

  c- Hyperpolarizes the membrane.

  d- Increases the conductance of the membrane

  to chloride ions.

  29- Sympathetic nerve stimulation to the HR:

  29 a- Has +ve chronotropic effect.

  b- Increases intracellular cGMP via B1 receptors. 1 p

  c- Increases the rapidity of repolarization.

  d- Facilitates opening of T-type Ca2+ channels.


  30- All the followings have +ve chronotropic

  effects EXCEPT:

  a- Most types of fever.

  b- Administration of digitalis.

  c- Atropine.

  d B t 1d i ti lti d- Beta-1 adrenergic stimulation.


  عدل سابقا من قبل Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 11:10:22 عدل 1 مرات
  avatar
  Dr/Abd elrahman
   
   

  ذكر

  تاريخ التسجيل : 03/08/2008
  رقم العضوية : 13
  عدد المشاركات : 2501
  العمر : 28
  نقاط : 5584
  إحترام القوانين :

  كلمة : زي كل مرة ...لو جت سألت عليا.... عارفين هتقولوا ايه؟؟؟؟

  المهنه :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr/Abd elrahman في الأربعاء 3 سبتمبر - 10:51:17

  لسه بدري يادكتورة ساندي
  على الحاجات دي
  انتي كده هتخلي الطلبة الجداد يجيبه امتياز بالثلث
  avatar
  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 28
  نقاط : 5225
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 11:13:40

  أكيد يا دكتور هو ده المطلوب

  وبعدين الله أعلم هنفضى في الكلية نعملهم حاجة

  دول في الاول أو في الآخر إخواتنا الصغيرين
  avatar
  kenzy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 21/07/2008
  رقم العضوية : 2
  عدد المشاركات : 3152
  العمر : 28
  نقاط : 7165
  إحترام القوانين :

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف kenzy في الأربعاء 3 سبتمبر - 11:16:59

  جميل جدا يا ساندي
  تسلم ايدك

  avatar
  Mego
   
   

  ذكر

  تاريخ التسجيل : 26/08/2008
  رقم العضوية : 30
  عدد المشاركات : 253
  العمر : 28
  نقاط : 3849
  إحترام القوانين :

  كلمة : يا رب


  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Mego في الأربعاء 3 سبتمبر - 12:51:57

  لسه بدري عليهم أوي
  و بعدين كدا كدا لازم يتقطعوا في الأول و يحسوا بالغباء و بعديها يبدأو يتعلموووووواااااااااااااا affraid
  avatar
  Dr.sandy
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 26/07/2008
  رقم العضوية : 8
  عدد المشاركات : 1046
  العمر : 28
  نقاط : 5225
  إحترام القوانين :

  كلمة : اللهم اني اسالك علما نافعا وقلباخاشعا

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Dr.sandy في الأربعاء 3 سبتمبر - 17:36:01

  شكرا كنزي ود.ماجد على مروركم

  وبعدين إحنا شوفنا معاناة قاسية جدا في الدراسة
  avatar
  ريتاج
   
   

  انثى

  تاريخ التسجيل : 02/08/2008
  رقم العضوية : 12
  عدد المشاركات : 435
  العمر : 27
  نقاط : 4417
  إحترام القوانين :

  كلمة : اتقوا الله ويعلمكم الله

  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف ريتاج في الأربعاء 10 سبتمبر - 8:14:37

  جزاكي الله خيرا د-ساندي على الموضوع
  انا سجلتهم عندي واكيد هستفيد منهم لما ابدأ ان شاء الله
  وبعدين يا جماعة ايه عايزينا نحس بالغباء ليه بس مش كفاية الثانوية
  avatar
  Mego
   
   

  ذكر

  تاريخ التسجيل : 26/08/2008
  رقم العضوية : 30
  عدد المشاركات : 253
  العمر : 28
  نقاط : 3849
  إحترام القوانين :

  كلمة : يا رب


  المهنه :

  مزاجي :

  بلدي :  default رد: MCQ CIRCULATION

  مُساهمة من طرف Mego في الأربعاء 10 سبتمبر - 14:23:20

  يا ريتاج مش كدا
  أنا بضحك معاكم
  بس دا مش وقت قراية و مذاكرة
  و بعدين إحنا تحت امركم طوووووووووووول السنة
  ياما اللي اكبر منا ساعدونا و لازم نكمل عملهم معاكم.........

   الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 10 ديسمبر - 12:02:17